Privacy

privacy en cookies

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Wij achten een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

  • Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • Verzameling beperken. Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor onze dienstverlening;
  • Geen marketing op basis van persoonsgegevens zonder toestemming. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden, tenzij u voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
  • Beveiligen. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Recht van inzage en correctie. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
contact ga naar winkel